POZVÁNKA: online seminár Evidencia publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022


Archives


17/03/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás pozvať na online seminár Evidencia publikačnej činnosti – vykazovacie obdobie CREPČ 2022, ktorý sa uskutoční dňa 6.4.2022, 9.00 – 11.00 hod. Cieľom seminára je spoločná diskusia k evidencii publikačnej činnosti vo vykazovacom období CREPČ 2022, skúsenosti po 2 mesiacoch od zavedenia novej kategorizácie podľa Vyhlášky č. 397/2020, otázky k metodike evidencie, výmena poznatkov medzi jednotlivými akademickými knižnicami a dodávateľmi KIS, či návrhy na ďalší rozvoj systému CREPČ 2. Seminár je určený najmä pre spracovateľky a spracovateľov EPC, systémových knihovníkov a zástupcov dodávateľov KIS. Na stretnutie sa pripojíte prostredníctvom linku: https://video.nti.sk/join?5udj3kl1guw Vaše otázky k evidencii, metodike a pod. nám v prípade záujmu môžete zaslať aj vopred, emailom na: tomas.barean@cvtisr.sk.

Na seminár nie je potrebná registrácia vopred. Z hľadiska potreby diskusie si prosím zabezpečte ozvučenie (funkčné mikrofóny). Zo seminára bude vyhotovený a zverejnený záznam. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.