Pozvánka na Deň otvorených dverí v CVTI SR pri príležitosti 75. výročia - 20.11.2013


Archives


11/11/2013

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí CVTI SR, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 75. výročia CVTI SR - dňa 20.11.2013 od 9.00 do 13.00 v priestoroch CVTI SR. Na 2. poschodí Vás čakajú informačné stánky o činnostiach našej inštitúcie, vrátane stánku, ktorý je venovaný centrálnym registrom CREPČ, CREUČ. Radi Vám v ňom poskytneme informácie a konzultácie o CREPČ, CREUČ ako aj o príslušnej legislatíve (Zákon o VŠ, Smernica o EPC, Vyhláška o CREPČ, CREUČ) a pod. Tešíme sa na Vašu účasť!