Pozvánka na Celoslovenský workshop CREUČ - 13.3.2014, CVTI SR

24/02/2014

CVTI SR  Vás pozýva na Celoslovenský workshop CREUČ – poznatky z vykazovania umeleckých výkonov v roku 2013, ktorý sa uskutoční dňa 13.3. 2014 od 10.30 do 16.00 hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava v konferenčnej miestnosti 235, 2. posch. Seminár je špeciálne určený pre vysoké školy, ktoré vykazujú umelecké aktivity v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti CREUČ. Pozývame pracovníkov akademických knižníc zodpovedných za evidenciu umeleckých aktivít, garantov študijných odborov v podskupine „umenie“ a pracovníkov koordinujúcich umelecké aktivity na vysokých školách v SR. Účasť na seminári je bezplatná, nutná je registrácia najneskôr do 7. 3. 2014 prostredníctvom online formulára. Z priestorových dôvodov je účasť obmedzená na 100 účastníkov.