Pozývame Vás na Seminár CREPČ /CREUČ - 22.4.2013

15/03/2013

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc Vás pozývajú na Seminár CREPČ/CREUČ, ktorý sa uskutoční dňa 22.4.2013 10.00 - 15.00 hod v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava. Seminár je určený pre všetkých spracovateľov EPC, EUCA na vysokých školách v SR. Účasť na seminári je bezplatná, nutná je registrácia najneskôr do 16.4.2013 prostredníctvom online formulára. Z priestorových dôvodov je účasť obmedzená na 150 účastníkov.