Používanie návrhov na úpravu


Archives


13/12/2019

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správne využívanie funkcie Návrhy na úpravu.

Návrhy na úpravu slúžia predovšetkým na vzájomnú komunikáciu medzi vysokými školami ako aj na komunikáciu CVTI SR s vysokými školami. Nové návrhy na úpravu pridané do vykazovaných záznamov sú zahrnuté v notifikačných emailoch, ktoré sú používateľom zasielané nasledujúci deň. V prípade potreby je možné prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania vyhľadať záznamy s nevyriešenými návrhmi na úpravu.

Návrhy na úpravu je možné do záznamov pridávať priamo zo Zoznamu záznamov ikonou Bublina, z detailu záznamu ako aj z formuláru daného záznamu. Každý návrh na úpravu by mal obsahovať popis úpravy, odôvodnenie úpravy a meno, priezvisko a vysokú školu spracovateľa, ktorý návrh na úpravu pridal. V prípade absencie jedného zo spomenutých údajov nie je možné správne vykonať požadovanú úpravu alebo na ňu reagovať. Po upravení záznamu je potrebné Návrh na úpravu označiť ako Vyriešený.

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali Návrhy na úpravu pridané spracovateľmi z iných vysokých škôl alebo pracovníkmi CVTI SR  a na základe nich upravovali záznamy. Ignorovaním návrhov na úpravu dochádza k nesprávnej evidencii výstupov publikačnej činnosti a k nespolupráci medzi vysokými školami.

V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ, ktorí Vám radi poradia, resp. Vás usmernia vo využívaní funkcie Návrhy na úpravu. Ďakujeme Vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.