Používanie návrhov na úpravu


Archives


26/05/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na správne využívanie funkcie Návrhy na úpravu. Návrhy na úpravu predovšetkým slúžia na komunikáciu medzi školami a zároveň medzi školami a CVTI SR. Notifikácie sú viazané na osoby danej vysokej školy v zázname. Ak v zázname nie je osoba s pracoviskom vysokej školy, tak notifikácia nepríde. Na základe toho je potrebné pridávať návrhy na úpravu do analytickej časti (kapitola/príspevok a článok) publikácie, nie na zdrojový dokument (kniha, zborník, časopis), resp. do entít osôb a inštitúcií. V prípade potreby je možné prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania vyhľadať záznamy s nevyriešenými návrhmi na úpravu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.