Posledný export - CREPČ 2014 - 10.4.2015


Archives


08/04/2015

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že posledný export dát vykazovacieho obdobia 2014 do CREPČ očakávame v piatok - 10.4.2015 do 20.00 hod. Dovtedy je potrebné všetky zaevidované záznamy vykazovacieho obdobia 2014 z vašej strany skontrolovať a doplniť tak, aby obsahovali všetky povinné polia CREPČ, ktoré sú v zmysle metodických pokynov CREPČ 2014 (Príloha 1) povinné.