Plánovaná odstávka systému CREPČ - 23.-26.11.2022


Archives


10/11/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v CREPČ,

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanej odstávke systémov CREPČ a CREUČ, ktorá bude realizovaná od 23.11.2022 do 26.11.2022. Predmetom odstávky bude nasadenie novej metriky AIS (Article Influence Score) z databázy Web of Science pre roky 2020 a 2021, nasadenie RAW entít ako náhrady za tieňové entity osôb a inštitúcií a spustenie pomalého importu dát z CREPČ 1 do CREPČ 2, ktorý bude prebiehať na pozadí systému niekoľko mesiacov počas bežnej prevádzky bez obmedzenia práce používateľa systémov CREPČ a CREUČ.

RAW entity v systémoch CREPČ a CREUČ nahradia doterajšie tieňové entity, ktoré vznikajú pri akomkoľvek importe záznamov do CREPČ (z CREPČ 1, jednotlivých KIS, databáz Current Contents Connect, Web of Science a Scopus). RAW entity predstavujú také entity, ktoré sa budú nachádzať len v konkrétnych záznamoch alebo iných entitách. Nebudú figurovať v Zozname osôb ani v Zozname inštitúcií ako doposiaľ tieňové entity. Na rozdiel od tieňových entít budú RAW entity v záznamoch jednoznačne zvýraznené. Zároveň nie je potrebné všetky RAW entity v záznamoch nahrádzať za plnohodnotné entity, aj záznamy s RAW entitami bude uložiť do stavu Potvrdený. Výmena RAW entít za plnohodnotné entity bude možná priamo v zázname alebo prostredníctvom funkcie migrácie, ktorá je podobná funkcii deduplikácie. Cieľom RAW entít je uľahčenie práce pre spracovateľov EPC pri úprave importovaných záznamov.

K RAW entitám budú pripravené a zverejnené manuály a videomanuály na portáli CREPČ/CREUČ, o čom Vás budeme informovať prostredníctvom aktualít z portálu CREPČ/CREUČ. Zároveň všetkým spracovateľkám a spracovateľom EPC poskytneme krátky webinár (v rozsahu 1h), na ktorom ukážeme prácu s RAW entitami. Predpokladaný termín konania webinára je 25.11.2022. Pozvánku na webinár spolu s linkom na pripojenie zverejníme v nasledujúcom týždni prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.