Otvorenie vykazovacieho obdobia CREUČ 2022

07/06/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA,

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes – 7.6.2022 otvárame evidenciu výstupov umeleckej činnosti a ohlasov v novom systéme CREUČ 2 – vykazovacie obdobie CREUČ 2022. V uplynulých týždňoch sme v CVTI SR vyškolili všetkých nahlásených spracovateľov EUCA za jednotlivé vysoké školy na prácu v systéme CREUČ 2.

Prvým krokom, ktorý je potrebné zrealizovať zo strany akademických knižníc, je kontrola úplnosti a správnosti vykazujúcich pracovísk (VŠ, fakulty, katedry/ústavy) v systéme CREUČ 2. Pracoviská sú totožné a spoločné so systémom CREPČ 2, avšak prosíme Vás, aby ste si všetky vykazujúce pracoviská za VŠ skontrolovali najneskôr do 14.6.2022. Následne povolíme spracovateľom sociálne práva aj na evidenciu výstupov umeleckej činnosti a ohlasov (biblio záznamov). Zároveň Vás prosíme o spätnú väzbu, resp. informáciu, že ste si už pracoviská skontrolovali.

Finálnu metodiku evidencie umeleckej činnosti pre vykazovacie obdobie 2022, Zoznamy renomovaných inštitúcií/podujatí, ako aj manuály k systému CREUČ 2 zverejníme postupne na portáli CREPČ/CREUČ do 14.6.2022, nakoľko jednotlivé materiály ešte prechádzajú finálnou úpravou.

Systém CREUČ 2 (ostré prostredie – tyrkysová lišta) je dostupný na: https://app.creuc.sk ako aj priamo cez portál CREPČ/CREUČ po kliknutí na odkaz: CREUČ 2 (od roku 2022) - http://crepc.sk

Všetkým spracovateľom je naďalej k dispozícii aj školiace prostredie systému CREUČ 2 (fialová lišta) - skolenia.creuc.sk, v ktorom je možné si vyskúšať evidenciu umeleckej činnosti.

Systémy CREPČ 2  a CREUČ 2 sú plne prepojené, to znamená, že všetky entity (inštitúcia, osoba, projekt, databáza, ocenenie), ktoré sa nachádzajú v CREPČ 2, sú plne k dispozícii aj v systéme CREUČ 2.

Prihlasovacie údaje do CREUČ 2:

  • Spracovatelia/garanti, ktorí evidujú v CREPČ 2, majú rovnaké prihlasovacie údaje aj do CREUČ 2.
  • Spracovatelia, ktorí neevidujú v CREPČ 2, majú nastavené univerzálne prihlasovacie údaje – prihlasovacie meno (emailová adresa), heslo: creuc2.

Spracovateľov, ktorí majú univerzálne nastavené prihlasovacie údaje prosíme, aby si po prvom prihlásení do systému CREUČ 2 zmenili heslo.

V prípade otázok a prípadných konzultácií ohľadom kontroly vykazujúcich pracovísk VŠ či evidencie konkrétnych výstupov, prosím kontaktujte pracovníčky OHUČ:

Mgr. Jana Bezáková – jana.bezakova1@cvtisr.sk

Mgr. Barbora Pokojná – barbora.pokojna@cvtisr.sk