Otvorenie evidencie - vykazovacie obdobie CREUČ 2022

15/06/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA,

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes – 15.6.2022 sme oficiálne otvorili evidenciu výstupov umeleckej činnosti a ohlasov v systéme CREUČ 2, resp. sme nastavili spracovateľom sociálne práva už aj na vytváranie bibliografických záznamov.

Metodiku evidencie CREUČ pre vykazovacie obdobie 2022 (final), príslušnú legislatívu, manuály, Zoznamy renomovaných podujatí/inštitúcií a pod., resp. všetky potrebné informácie a dokumenty potrebné k evidencii v CREUČ nájdete na portáli CREPČ/CREUČ v sekcii:

Pokyny CREUČ – Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2022: http://cms.crepc.sk/11pokyny-creu%c4%8d-pre-vykazovacie-obdobie-2022.aspx

Jednotlivé dokumenty k evidencii budú v prípade potreby aktualizované aj počas vykazovacieho obdobia CREUČ 2022.

V prípade otázok a prípadných konzultácií k evidencii výstupov umeleckej činnosti a ohlasov, prosím kontaktujte pracovníčky OHUČ:

Mgr. Jana Bezáková – jana.bezakova1@cvtisr.sk

Mgr. Barbora Pokojná – barbora.pokojna@cvtisr.sk