Ostrá prevádzka nového portálu CREUČ

08/10/2012

Ostrá prevádzka nového portálu CREPČ, CREUČ bola spustená dňa 8.10.2012. Na novom portáli nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa CREPČ a CREUČ. Portál je dostupný na rovnakej webovej adrese: www.crepc.sk.

V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti s novým portálom CREPČ, CREUČ prosím kontaktujte: Mgr. Martu Duškovú - marta.duskova@cvtisr.sk.