Opravný export dát CREPČ 2015 - 24.6.2016


Archives


17/06/2016

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opravný export dát CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 očakávame 24.6.2016 do 20.00. Do exportu je potrebné opraviť všetky nezrovnalosti v záznamoch z protokolov kontrol a opráv, ako aj všetky chyby zistené z automatizovaných kontrol výstupov:

V prípade otázok kontaktujte prosím príslušného pracovníka CVTI SR - Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti, ktorý vedie agentu Vašej VŠ.