Opravný export CREPČ 2014 - 22.6.2015


Archives


18/06/2015

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opravný export dát CREPČ - vykazovacie obdobie 2014 očakávame 22.6.2015 (pondelok) do 16.00 hod. Do exportu je potrebné zrealizovať všetky opravy z protokolov opráv zaslaných do akademických knižníc, ako aj z výstupov (databázy WoS/Scopus CCC, podobné záznamy, atď.). Po exporte budú vygenerované výstupy podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR vystavené na portáli CREPČ/CREUČ, o čom Vás budeme informovať prostredníctvom aktuality.