Opravný export dát CREPČ 2013 - 14.7.2014


Archives


09/07/2014

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opravný export dát CREPČ 2013 očakávame 14.7.2014 do 20.00 hod. Druhý export dát vykazovacieho obdobia 2014 bude 25.9.2014. Z dôvodu čerpania dovoleniek počas letných mesiacov nebudú realizované exporty v mesiacoch júl a august. O zverejnení výstupov na portáli CREPĆ/CREUČ Vás budeme informovať prostredníctvom aktuality.