Odporúčania pre evidenciu v CREPČ 2


Archives


15/11/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti Odporúčania pre evidenciu sú uverejnené praktické metodické usmernenia pre evidenciu konkrétnych publikácií.

V prípade potreby budú dopĺňané ďalšie metodické usmernenia pre publikácie, ktorých evidovanie je problematické.