Obnovenie služieb CCC a WOS CC


Archives


10/10/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že služby CCC a WOS CC sú v CREPČ obnované, obnovený je import záznamov a overovanie ID z CCC a WOS CC a import ohlasov z WOS CC.

Záznamom označeným ako čakateľ na databázu CCC a WOS CC je tak možné overiť a pridať CCC ID a WOS CC ID. Z dôvodu blížiacej sa prípravy štatistiky pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám odporúčame tieto záznamy skontrolovať do 20.10.2023.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.