Obnovenie služieb CCC a WOS CC - november 2023


Archives


14/11/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že služby CCC a WOS CC sú v CREPČ obnované, obnovený je import záznamov a overovanie ID z CCC a WOS CC a import ohlasov z WOS CC.

Záznamom označeným ako čakateľ na databázu CCC a WOS CC je tak možné overiť a pridať CCC ID a WOS CC ID.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.