Obnovenie služby SCOPUS


Archives


21/09/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať, že služba SCOPUS je v CREPČ obnovaná, obnovený je import záznamov a ohlasov zo SCOPUS a overovanie SCOPUS ID.

Záznamom označeným ako čakateľ na databázu SCOPUS je tak možné overiť a pridať SCOPUS ID. Z dôvodu blížiacej sa prípravy štatistiky pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám odporúčame tieto záznamy skontrolovať čo najskôr.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.