Obnovenie prevádzky CREPČ 2 - december 2021


Archives


03/12/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať, že ostré prostredie CREPČ 2 je opätovne v prevádzke vo verzii 7.0.0. Na Portáli CREPČ/CREUČ v časti CREPČ 2 – manuály, dokumentácia, školenia je zverejnený súbor Zoznam zmien CREPČ 2 - verzia 7.0.0 zo dňa 3.12.2021 a dokumentácia.