Obnovená prevádzka CREPČ - 29.2.2024


Archives


29/02/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti, dovoľujeme si Vás informovať o obnovení prevádzky CREPČ. V rámci krátkej technickej údržby bola v zmysle Metodiky evidencie publikačnej činnosti 2024 vo formulári Podujatie doplnená hybridná forma účasti.

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.