Novelizácia Vyhlášky č. 456/2012 za CREPČ - návrhy a pripomienky


Archives


28/03/2018

V súvislosti s prípravou novelizácie Vyhlášky č. 456/2012 o CREPČ, CREUČ si Vás dovoľujeme osloviť s požiadavkou na nové návrhy a pripomienky k vyhláške týkajúce sa evidencie publikačnej činnosti, ktoré môžete online zapísať do tabuľky v termíne do 10.4.2018: Novelizácia Vyhlášky č. 456/2012 za CREPČ - návrhy a pripomienky . V tabuľke sa nachádzajú všetky doteraz zozbierané pripomienky a návrhy, ktoré boli do CVTI SR - OHPČ k predmetnej problematike za publikačnú činnosť doručené. Návrhmi a pripomienkami sa následne bude zaoberať komisia pre novelizáciu vyhlášky za CREPČ.