Návrhy na úpravu

08/03/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA v systéme CREUČ 2, radi by sme Vás upozornili na potrebu riešenia Návrhov na úpravu, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých záznamoch. Návrhy na úpravu je potrebné vyriešiť v stanovenom termíne. V prípade nevyriešených návrhov na úpravu nie je možné jednotlivé záznamy postúpiť na obsahové hodnotenie OHO CREUČ a následne ich nie je možné zahrnúť do štatistiky pre štátnu dotáciu.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR