Návrhy na úpravu - označovanie ako vyriešené


Archives


14/02/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, radi by sme Vás upozornili na správne využívanie funkcie Návrhy na úpravu.

Návrhy na úpravu slúžia predovšetkým na komunikáciu medzi CVTI SR a vysokými školami a medzi vysokými školami navzájom. Návrhy na úpravu je potrebné vyriešiť alebo sa k nim vyjadriť najneskôr do jedného mesiaca od zadania návrhu na úpravu. Nie je povolené označiť návrh na úpravu za vyriešený, ak nedošlo k jeho úplnému vyriešeniu alebo nedošlo k inej dohode. Návrhy na úpravu označuje za vyriešené buď spracovateľ vysokej školy alebo pracovník OHPČ - CVTI SR podľa vzájomnej dohody.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.