Návrh metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2022

01/04/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Návrhu metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2022.

Vaše podmety k návrhu metodiky evidencie umeleckej činnosti nám, prosíme, zašlite najneskôr do 22.4.2022 emailom na adresu tomas.barean@cvtisr.sk