Návrh metodiky evidencie umeleckej činnosti - 2024

07/12/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení návrhu metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2024 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2024.

Prípadné pripomienky k návrhu metodiky nám, prosíme, zašlite prostredníctvom akademickej knižnice emailom na adresu tomas.barean@cvtisr.sk najneskôr do 10.1.2024.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR.