Návrh Metodiky evidencie publikačnej činnosti - CREPČ 2022


Archives


21/07/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení návrhu metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie 2022 podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022.

Zároveň je na portáli CREPČ/CREUČ v častí CREPČ 2 XML dokumentácia - implementácia vyhlášky zverejnená technická dokumentácia k aktualizácii systému podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.