Návrh metodiky evidencie publikačnej činnosti - CREPČ 2022 - pripomienky


Archives


10/09/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, prosíme Vás o zaslanie Vašich pripomienok k návrhu metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022 na emailovú adresu tomas.barean@cvtisr.sk najneskôr do 30.9.2021.

Návrh metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022 podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. je naďalej zverejnený na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.