Návrh metodiky evidencie publikačnej činnosti - CREPČ 2023


Archives


08/02/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že pripomienky k návrhu metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2023 je možné zasielať najneskôr do 15.2.2023 na emailovu adresu tomas.barean@cvtisr.sk

Návrh metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2023 je zverejnený na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.