Návrh - Metodika evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2023

27/06/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení NÁVRHU Metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2023 a jej príloh na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ - vykazovacie obdobie CREUČ 2023. Návrh bol pripravený na základe skúseností z vykazovacieho obdobia CREUČ 2022, návrhov VŠ, OHO CREUČ a OHUČ.Pripomienky k návrhu nám prosím zasielajte elektronicky prostredníctvom akademickej knižnice najneskôr do 31.7.2023 na emailovú adresu: tomas.barean@cvtisr.sk.