Návrh Metodických pokynov CREPČ - vykazovacie obdobie 2016


Archives


23/03/2016

V časti Pokyny CREPČ nájdete NÁVRH Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie odbobie 2016 a Prílohu č. 1 - Povinné údaje CREPČ 2016. Akékoľvek pripomienky k pokynom nám prosím zašlite emailom na adresu: ludmila.hrckova@cvtisr.sk najneskôr do 6.4.2016.

Finálnu verziu metodických pokynov CREPČ 2016 zverejníme po zapracovaní pripomienok z VŠ najneskôr 8.4.2016 prostredníctvom aktualít portálu CREPČ/CREUČ.