Návrh metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015


Archives


29/01/2015

V časti Pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2015 nájdete Návrh metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015 a jeho prílohu. Prosíme Vás o preštudovanie návrhu metodického pokynu a jeho prílohy. Vaše pripomienky k návrhu môžete posielať najneskôr do 6.2.2015 na emailovú adresu: marta.duskova@cvtisr.sk