Návrh Metodických pokynov CREPČ 2020


Archives


28/01/2020

V časti Pokyny CREPČ - Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2020 nájdete NÁVRH Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie odbobie 2020. Zásadné pripomienky k metodickým pokynom nám, prosím, zašlite emailom na adresu: tomas.barean@cvtisr.sk najneskôr do 7.2.2020.