Návod na čistenie importovaných záznamov a entít


Archives


25/05/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, na portáli CREPČ v časti Pokyny CREPČ, Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 - manuály bol zverejnený návod na čistenie importovaných záznamov a entít. Okrem návodu boli zverejnené aj zoznam naimportovaných záznamov a zoznamy záznamov, ktoré boli pracovníkmi OHPČ - CVTI SR upravené v CREPČ 1 ešte pred samotným importom.

Počas čistenia naimportovaných záznamov a entít je potrebné sa riadiť návodom na čistenie importovaných záznamov a entít, ako aj metodikou evidencie publikačnej činnosti. Čistenie prvej skupiny importovaných záznamov prebieha do 30.6.2021.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.