Návrh metodiky evidencie publikačnej činnosti - 2024


Archives


06/12/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení návrhu metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2024 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2024.

Prípadné pripomienky k návrhu metodiky nám, prosíme, zašlite emailom na adresu tomas.barean@cvtisr.sk najneskôr do 10.1.2024.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.