Možnosť upozornenia na chybu na portáli CREPČ, CREUČ

11/03/2013

V prípade, že sa stretnete s problémami v súvislosti s fungovaním portálu CREPČ, CREUČ - nefunkčný upload, vyhľadávanie v databáze CREPČ, CREUČ, neaktuálny kontakt v adresári a pod., nahláste prosím chybu do CVTI SR - Odboru pre hodnotenie vedy (kontakty), aby bolo možné problém čo najskôr odstrániť.