Metodika evidencie umeleckej činnosti CREUČ 2024

31/01/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Metodiky evidencie umeleckej činnosti CREUČ 2024 a zoznamov renomovaných inštitúcií/podujatí v časti Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2024.

Pre lepšiu prehľadnosť bola zverejnená aj metodika so zvýraznenými zmenami. Súbory sú po obsahovej stránke totožné, metodika so zvýraznenými zmenami má žltou farbou označené časti, ktoré prešli úpravami vo forme návrhov a po pripomienkach vysokých škôl. Ide najmä o tieto časti:
- upravený predmet evidencie (povolené autorské čítania),
- upravená kapitola 2.2 Časová uzávierka a štátna dotácia,
- upravený spôsob zápisu improvizácií,
- upravená kapitola 3.3 Stavy záznamov,
- doplnené vysvetlenie k zápisu poznámok,
- doplnené vysvetlenie k zápisu názvových údajov,
- doplnené vysvetlenie k zápisu priezvisk autorov a ďalších variantov mena,
- upravené podmienky zápisu umelecko-pedagogickej charakteristiky (UPCh),
- doplnená kapitola 5.15.2 Úprava záznamov na základe návrhov na úpravu,
- upravené prílohy,
- doplnené roly pre DUC AU, DUC HU a DUC DU,
- doplnené definície rozsahov auditívnych diel a videohier,
- doplnené typy umeleckých diel/umeleckých výkonov pre DUC DU a DUC TU,
- doplnené vysvetlenie k evidencii nahrávok,
- ďalšie menšie zmeny.
V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHUČ - CVTI SR.