Metodika evidencie umeleckej činnosti CREUČ 2023 a zoznamy renomovanosti inštitúcií/podujatí

14/09/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia EUCA, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2023 a jej príloh po spracovaní jednotlivých návrhov a zverejnení upravených zoznamov renomovanosti inštitúcií/podujatí na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ - vykazovacie obdobie CREUČ 2023.