Metodika evidencie publikačnej činnosti - Vykazovacie obdobie CREPČ 2023 - október


Archives


26/10/2023

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2023 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2023.

Aktualizované časti sú zvýraznené žltou farbou.

V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.