Metodika evidencie publikačnej činnosti - Vykazovacie obdobie CREPČ 2022


Archives


16/11/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022.

V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.