Metodika evidencie publikačnej činnosti - Vykazovacie obdobie CREPČ 2022 - máj


Archives


12/05/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie CREPČ 2022 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2022.

Aktualizované časti sú zvýraznené žltou farbou.

V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.