Metodika evidencie publikačnej činnosti CREPČ 2024


Archives


29/01/2024

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Metodiky evidencie publikačnej činnosti CREPČ 2024 a Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2024.

Pre lepšiu prehľadnosť bola zverejnená aj metodika so zvýraznenými zmenami. Oba súbory sú po obsahovej stránke totožné, metodika so zvýraznenými zmenami má žltou farbou označené časti, ktoré prešli úpravami vo forme návrhov a po pripomienkach vysokých škôl. Ide najmä o tieto časti:
- upravená evidencia stiahnutých publikácií z vydania (retrakcie),
- upravená kapitola 2.2 Časová uzávierka a štátna dotácia,
- upravená kapitola 3.1 Stavy záznamov,
- doplnené dôvody nahrádzania RAW entít,
- upravená evidencia autorských korporácií,
- upravené podmienky recenzovania,
- doplnené typy zdrojových dokumentov a typy analytických častí, ktoré je možné na ne naviazať,
- doplnená kapitola 6.16.2 Úprava záznamov na základe návrhov na úpravu,
- upravená evidencia analytických častí podľa rubrík seriálu,
- upravená evidencia autora účastníka interview,
- upravená povinnosť prikladania podkladov,
- upravené prílohy.
V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.