Metodika evidencie publikačnej činnosti 2021


Archives


12/04/2021

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení metodiky evidencie publikačnej činnosti - vykazovacie obdobie 2021 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2021.

V prípade potreby budú metodické pokyny ako aj jednotlivé manuály aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.