Metodické usmernenie


Archives


15/05/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že v časti Odporúčania pre evidenciu sme zverejnili metodické usmernenie Príklady vybraných chýb pri evidencii publikačnej činnosti.
Metodické usmernenie obsahuje viacero príkladov chybnej evidencie a následne správny zápis údajov v zmysle metodiky publikačnej činnosti.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.