Metodické pokyny CREUČ 2014 a otvorenie evidencie CREUČ 14.7.2014

09/07/2014

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený na evidenciu umeleckých výstupov vykazovacieho obdobia 2014 od 14.7.2014. V časti POKYNY CREUČ nájdete Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2014. Vzhľadom na to, že vo vykazovacom období 2014 nastali výrazné zmeny pri evidovaní umeleckých výkonov a evidenciou výstupov boli poverení noví administrátori, materiál je podrobnejší.

V prípade otázok, zásadných pripomienok a návrhov kontaktujte, prosím:

PhDr. Simonu Hudecovú – simona.hudecova@cvtisr.sk  CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.