Metodické pokyny CREPČ - vykazovacie obdobie 2016


Archives


08/04/2016

V časti Pokyny z CREPČ - vykazovacie obdobie 2016 nájdete Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2016. V prípade ich aktualizácie počas vykazovacieho obdobia 2016 Vás budeme informovať o zmenách. Ďakujeme všetkým vysokým školám, ktoré nám svojimi pripomienkami a návrhmi pomohli zostaviť Metodické pokyny, všetky relevantné pripomienky sme zapracovali.