Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013


Archives


27/03/2013

V sekcii Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013 nájdete Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013, ktoré sú záväzné pre všetkých prispievateľov do CREPČ. Súčasťou metodických pokynov sú Prílohy 1, 2 a 3, ktoré taktiež nájdete v sekcii Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2013. V prípade nejasností alebo závažných pripomienok kontaktujte Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.