Metodické pokyny CREPČ 2015


Archives


19/03/2015

V časti POKYNY CREPČ nájdete Metodické pokyny CREPČ 2015, vrátane Prílohy č. 1 - povinné údaje CREPČ.
XML schéma exportu dát platná pre vykazovacie obdobie 2015 bude zverejnená v najbližších dňoch.Prvý export vykazovacieho obdobia 2015 bude realizovaný v júni 2015. V prípade potreby budú metodické pokyny počas vykazovacieho obdobia 2015 aktualizované.