Metodické pokyny CREPČ 2014


Archives


13/05/2014

V časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2014 nájdete:

  • Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2014 (vrátane príloh 1,2)
  • Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie (aktualizovaný pre máj 2014).

Upravená XML schéma bude vystavená v priebehu budúceho týždňa. V prípade nejasností alebo závažných pripomienok kontaktujte prosím:

Mgr. Ľudmilu Hrčkovú - ludmila.hrckova@cvtisr.sk.