Metodické pokyny 2016 a otvorenie evidencie CREUČ od 14.10.2016

14/10/2016

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2016 od 14.10.2016 do 31.1.2017.
       
CVTI SR žiada všetkých poverených spracovateľov EUCA o odskúšanie funkčnosti prístupových práv. Pre pripomenutie prihlasovacích údajov sa používajú výhradne aktualizované e-mailové kontakty na pracovisko spracovateľa, ktoré jednotlivé akademické knižnice nahlásili CVTI SR. Noví spracovatelia EUCA v ďalšej komunikácii používajú výhradne údaje, ktoré získali po registrácii.       
        Prístupové práva sú nastavené aj pre odborných garantov za jednotlivé VŠ pre obsahovú kontrolu evidovaných záznamov. Žiadame o odskúšanie funkčnosti prístupových práv.
       V časti POKYNY CREUČ nájdete Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2016 , ktoré tvoria dokumenty:
- Manuál pre evidovanie v CREUČ – návod pre spracovateľov EUCA aj s aktualizáciami ohľadom pripájania požadovanej sprievodnej dokumentácie k autorovi výstupu
- Pravidlá evidencie v CREUČ – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti. Pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie a špecifiká vykazovania výstupov pre konkrétny druh umeleckej činnosti.
       V prípade zásadných pripomienok a návrhov k metodickým pokynom kontaktujte, prosím, PhDr. Simonu Hudecovú – creuc@cvtisr.sk do 28. 10. 2016.