Metodické pokyny CREUČ 2015 a otvorenie evidencie CREUČ od 16.9.2015

17/09/2015

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2015 od 16.9.2015 do 31.1.2016. CVTI SR žiada všetkých poverených spracovateľov EUCA o odskúšanie funkčnosti prístupových práv. Pre pripomenutie prihlasovacích údajov sa používajú výhradne aktualizované e-mailové kontakty na pracovisko spracovateľa, ktoré jednotlivé akademické knižnice nahlásili CVTI SR.

Noví spracovatelia EUCA v ďalšej komunikácii používajú výhradne údaje, ktoré získali po registrácii.

Prístupové práva pre odborných garantov za jednotlivé VŠ pre obsahovú kontrolu záznamov budú na základe aktualizácie nastavené koncom septembra.

V časti POKYNY CREUČ nájdete Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2015.

V prípade zásadných pripomienok a návrhov k metodickým pokynom kontaktujte, prosím, PhDr. Simonu Hudecovú – creuc@cvtisr.sk do 30. 9. 2015.